Konstruktion

Kortfattat om bågformade bärverk

Det handlar inte om hur mycket stål (vikt) man använder. Det handlar om hur man använder stålets egenskaper. MSP använder naturens krafter i vår konstruktion, egentligen en urgammal kunskap som till exempel gör det möjligt att bygga orter i gruvan , stora hängbroar över öppna vatten, stora runda tak (Stockholm Globe arena), broar över vägar m.m.

Bågformade bärverk upptar krafterna på ett naturligt sätt och skapar en faktisk hållbarhet som överstiger hållbarheten för så kallade väderskyddstak /sadeltak. Ett väderskyddstak eller ett platt tak kräver mycket mer stål och kraftigare balkar för att uppnå samma hållbarhet mot snö och vind. I det industrialiserade samhället är det billigt att tillverka ett väderskyddstak/sadeltak, men man behöver överkompensera mer, det vill säga jobba mot de naturliga krafterna. Ett bågformat bärverk är mindre känsligt för till exempel ojämn mark eller lutningar och står upp även när tidens tand gjort sitt. Det är även mindre känsligt för yttre åverkan. Det är i detta som vi funnit lösningen för att kunna bygga en hall för ett kraftigt industriellt bruk, anpassat för tuffa nordiska förhållanden. Våra hallar finns i den tuffaste av alla miljöer. Vår kunskap gör oss ledande i Europa och det är därför vi har kunnat bygga Europas största PVC hall!

Teknisk livslängd stålstomme
Minst 50 år.

Stålkvalité fackverk:
Mtrl (VKR-, KKR-), E235 and S355J2H

Om duken

Duken är framtagen för att användas för lagerhallar i industriell miljö och är i 900 gr/m2 utförande. Vi använder oss av en dubbellackerad Scantarp vinylplan H900 (6770). Denna typ av duk används mest i norra delarna av Sverige/Europa. Duken tillverkas av Norrlands Hall & Kapell AB och är förstärkt för att klara extrema förhållanden.

Duken är framtagen för vårt klimat och de extrema väderförhållandena som kan råda allra längst i norr. För oss är detta en standardduk. Vi har flera exempel på denna duk som stått i ca 20 år, bland annat flertalet inne på SSAB:s område i Luleå samt i gruvområdena i Malmfälten. Vår erfarenhet från tidigare leveranser ligger till grund för dukval och utformning. Vi vet att det i en industriell miljö och vid utsatta placeringar kan krävas förstärkningar.

Livslängd duk
Ca 20-25 år beroende på yttre förhållanden.

Certifieringar
MSP Evohall i Sverige AB:s ledningssystem uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och IS= 14001:2004. Ledningssystemet omfattar konstruktion, tillverkning och försäljning av lagerhallar, sporthallar och väderskydd samt konsulttjänster inom industriteknik. Se certifikat ISO.

MSP Evohall i Sverige AB innehar certifikat för tillverkning av lastbärande komponenter i stål, i enlighet med Europa Parlamentets och Kommissionens förordning 305/2011/EU EN1090-1:2009+A1:2011. Se certifikat EN-1090.

Begär offert

 Evohall STANDARD Tents Evohall BIG Tents Skärmtak Väderskydd


Bli återförsäljare